Sök till talangprogrammet Nya röster STHLM

Publicerad: 2022-09-20

Syntolkning: Bild med texten NYA RÖSTER STHLM 2.

Nu tar vi emot ansökningar till Film Stockholms talangprogram Nya röster STHLM, där du under programmet kommer att utveckla en kortfilm under ledning av coachen Jerry Carlsson. Sista ansökningsdag är den 17 oktober 2022.

Nya röster STHLM vänder sig till dig med mindre erfarenhet av filmskapande, men med historier och en vilja att skapa kortfilm. Programmet kommer bestå av 4-6 filmteam (filmprojekt) som under programmets gång producerar varsin kortfilm. Inom Nya röster STHLM kommer vi förhoppningsvis att kunna följa projekten hela vägen fram till en färdig film.

Vi kommer bland annat ha träffar med gemensamma genomgångar av manus och produktionsförberedelser, coachning inför inspelning och feedbackvisningar under klippningen. Vi kommer skapa ett rum för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Coach för Nya röster STHLM 2 är regissören, producenten och manusförfattaren Jerry Carlsson (Skuggdjur, Nattåget, Lyckad upptining av herr Moro).

Nya röster STHLM kommer att sträcka sig över ca 1 år, från februari till november 2023, med 5 träffar som kommer ske oftare under våren. Tidpunkter för träffarna anpassas efter gruppens behov.

Vem kan ansöka?

Du kanske har gjort en kortfilm eller flera och vill fortsätta utveckla ditt filmspråk och berättande. Ditt kortfilmsprojekt kan vara fiktion eller hybrid.

För att söka behöver du vara bosatt och verksam i Stockholms län.

Det går att söka ensam eller tillsammans med eventuell manusförfattare och producent.

Ansökan

Sista datum att söka är den 17 oktober 2022 (sök gärna tidigare!)

Läs mer om Nya röster STHLM och ansök här.

NYA RÖSTER STHLM genomförs av Film Stockholm AB med stöd av Svenska Filminstitutets krisstöd Talent To Watch.