Stockholm och Gotland inleder regional samverkan på filmområdet

Publicerad: 2021-07-02

Tord Danielsson och Oskar Mellander under inspelningen av skräckfilmen
Tord Danielsson och Oskar Mellander under inspelningen av skräckfilmen "Andra Sidan" i Kustateljen i Fårösund. Fotografi. Breidablick Filmproduktion AB

Film Stockholm AB inleder ett samarbete med Film på Gotland och Gotlands filmfond för att stärka förutsättningarna för filmproduktion i de båda regionerna.

Den 26 maj beslutade regionstyrelsen i Region Gotland att inleda ett filmsamarbete mellan Film på Gotland och Film Stockholm AB. Samarbetet syftar till att stärka branschsamverkan mellan Stockholm och Gotland kring talangutveckling, sysselsättning och kompetenshöjning för bolag, filmarbetare och kreatörer. Regionerna har också ett nära samarbete kring filmkommissionsfrågor gällande hållbar omställning av filmproduktion och samarbete med länder i övriga Norden och kring Östersjön. Samtidigt ingår bolaget Gotlands filmfond ett avtal med Film Stockholm AB om hantering av fondmedel gällande investeringar i långfilm och dramaserier på Gotland.

– Det är mycket glädjande att vi tillsammans nu kan gå ut med att vi fördjupar samarbetet mellan Film Stockholm AB och Gotlands filmverksamheter. Vi stärker film- och tv-produktionen i båda regionerna och bidrar till återväxt och kompetensutveckling på filmområdet, säger Joakim Blendulf, tf VD för Film Stockholm AB.

– Ett ökat utbyte med Stockholm, där en stor andel av den svenska filmbranschens aktörer finns, är ett sätt att skapa bättre förutsättningar för kreatörer och branschaktörer verksamma på Gotland. Samarbetet är också ett sätt att leva upp till Filmstrategi Gotland 2018 – 2023 där utpekade strategiska prioriteringar är professionell produktion, semiprofessionell produktion och samverkan, säger Paola Ciliberto, chef för Film på Gotland inom Region Gotland och styrelsemedlem i Gotlands filmfond.

Vad innebär det i praktiken?

Förslag till samproduktioner av långfilmer och dramaserier som ska spelas in på Gotland tas emot från den 16 augusti via ansökningsportalen på Film Stockholm AB:s webbplats. Gotlands Filmfond investerar årligen 2,7 mkr församproduktion och utveckling av långfilm, tv-dramatik samt lång dokumentärfilm. Utöver samproduktionsmedel från Gotlands Filmfond kan även inspelningsmöjligheter i filmstudion Kustateljén i Fårösund erbjudas.

Kontaktperson på Film Stockholm AB för samproduktion på Gotland är Anne-Marie Söhrman Fermelin, anne-marie.sohrman-fermelin@sll.se.

Kontaktperson på Film på Gotland för filmstöd för kort- och dokumentärfilm samt filmkommissionär verksamhet är Vilhelm Jegerhjelm, vilhelm.jegerhjelm@gotland.se

Vilka är aktörerna?

Film på Gotland är den regionala institutionen för film på Gotland, organiserad som en del av Region Gotland. Film på Gotland ansvarar för bland annat utvecklingsstöd till kort- och dokumentärfilm, filmkommissionär verksamhet, filmstudion Kustateljén i Fårösund i samband med produktioner samt för frågor kring visning, spridning och pedagogik för barn och unga.

Gotlands filmfond är ett bolag ägt av Region Gotland som sedan 2002 investerat i ett 40-tal långfilmer och dramaserier på Gotland. För att samproducera med Gotlands filmfond krävs att sökande part är ett etablerat bolag, att gotländska filmarbetare eller kreatörer engageras, att 100% av insatsen spenderas i regionen och att produktionen kan uppvisa regional förankring.

Film Stockholm AB startade 2021 och är ett produktionscentrum för film och tv i Stockholmsregionen. Bolagets huvuduppdrag är samproduktion av filmer i alla format och tv-drama, filmkommissionär verksamhet, talangutveckling och kompetensutveckling. Film Stockholm AB ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad.

För frågor, kontakta:

Joakim Blendulf, tf VD Film Stockholm AB
joakim.blendulf@sll.se

Paola Ciliberto, chef Film på Gotland
paola.ciliberto@gotland.se