Frågor och svar kring ansökan

Vad räknas som en kortfilm?

Alla filmer under 60 minuter, inom alla genrer.

Vilka kan söka samproduktions- och utvecklingsinsats från Film Stockholm AB?

Produktionsbolag/producenter kan söka för filmer som helt eller delvis kommer att produceras i Stockholmsregionen. För att ansöka krävs att bolaget har F-skattsedel.

När kan/bör jag söka?

Film Stockholm AB tar emot ansökningar löpande under året. En rekommendation är därför att söka när projektet känns färdigt att presenteras för en finansiär.

Har ni inga deadlines för ansökningar?

I nuläget behandlas alla ansökningar löpande. Handläggningstiden är ungefär 6 veckor, dock längre under sommaren. Inga deadlines är planerade för tillfället, men prenumerera gärna på Film Stockholm AB:s nyhetsbrev för att få kontinuerliga uppdateringar.  

Kan jag ansöka igen för filmer som redan fått stöd från Film Stockholm/Filmbasen?

Om filmen fortfarande är i produktion går det bra att söka enligt de kriterier och riktlinjer vi har nu.

Kan jag som regissör söka utvecklingsinsats?

Ja, producent/regissör med eget bolag kan söka utvecklingsinsats (även enskild firma).

Vad gäller för internationella samproduktioner?

För internationella samproduktioner krävs att det är den svenska samproducenten som söker.

Kan jag söka för utveckling för alla format (även för kortfilm)?

Film Stockholm AB kan gå in med utvecklingsinsatser i filmprojekt. Det är möjligt för alla format, men gäller främst för dokumentärfilm och lång spelfilm. För kortfilm gäller det i undantagsfall och då främst för animationsfilmer.

Jag går sista året på en regiutbildning, kan jag söka för min slutfilm?

Film Stockholm AB kan inte gå in i filmer som görs inom ramen för en utbildning. Om en skolfilm har utvecklats vidare efter utbildningen och knutits till ett produktionsbolag, går det däremot att söka.

Jag vill göra en pilot till en tv-serie, ska jag söka för kortfilm eller för utveckling av långfilm/tv-drama? 

Om du tänker att piloten även ska kunna fungera som en kortfilm kan du söka stöd för kortfilm, likaså om det är en pilot för en kortare tv-serie (max 60 minuter). Annars ska du söka stöd för utveckling av långfilm/tvdrama. Det är en produktionsgrupp som handlägger alla ansökningar, så att inget projekt ska ramla mellan stolarna. Det är därför heller ingen risk att du söker i “fel” kategori, utan alla ansökningar kommer att få en handläggning av någon konsulent. 

Kan jag söka med en färdig film?

Film Stockholm AB kan gå in som samproducent från utveckling fram till dess att filmen färdigställts (låst klippning), ej i redan färdigställda produktioner. Vi rekommenderar dock att ansökan skickas in tidigare i processen.

Vad ska skickas med ansökan?

Se aktuella checklistor. Tänk på att rörligt bildmaterial kan vara värdefullt i bedömningen av ansökan, inte minst för dokumentärfilmer.

Kan jag söka samproduktionsmedel med enskild firma?

Produktionsbolag behöver du ha, det kan vara enskild firma eller aktiebolag men ett bolag i ryggen när du söker är ett krav. Sedan är det inte sannolikt att någon går in i samproduktion med enskild firma när det gäller de långa formaten, eftersom den med enskild firma blir personligt ansvarig för produktionen.  

Kan jag söka utvecklingsstöd med en faktureringsfirma som bas? 

Nej, tyvärr är det inte möjligt att använda sig av en faktureringsfirma vid ansökan om utvecklingsstöd.

Finns det någon åldersgräns?

Nej. Men tänk på att produktionsbolaget som söker måste ha f-skattsedel och åldersgränsen för att registrera bolag eller enskild firma är 18 år. 

Är det möjligt att söka stöd för mer än ett projekt? 

Ja, det går bra att söka för mer än ett projekt.  

Jag har skrivit ett filmmanus, kan ni läsa det och ge mig några råd?

Film Stockholm AB tar emot ansökningar från producenter/produktionsbolag som söker samproduktionsmedel eller utvecklingsinsats till film- eller tv-drama-projekt. Söktrycket är högt och ambitionen är återkoppla kring varje ansökan inom sex veckor. Produktionsgruppen består av fyra konsulenter i vars uppdrag det tyvärr inte ingår att ge feedback på manus eller projekt som inte hör till en ansökan. Ett sätt att komma vidare i sitt manusskrivande och filmskapande är att söka till någon av de workshops och talangsatsningar som regelbundet utannonseras på vår webb, i nyhetsbrevet och i våra kanaler i sociala medier.

Vad hände med nätverket som fanns på filmbasen.se?

Film Stockholm AB har ett stort ansvar att se till så att personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra verksamhet och samtidigt skydda integriteten. Hela ansökningen görs i Film Stockholm AB:s e-tjänst. Hos Filmbasen, som var en verksamhet inom Region Stockholms kulturförvaltning, behövde den sökande skapa en profil på filmbasen.se som en del av ansökningsprocessen. Dessa profiler utgjorde ”nätverket” som fanns på webben. Filmbasens system skapades innan dataskyddsförordningen GDPR kom och när webben GDPR-anpassades försvann en del av funktionaliteten och möjligheten till interaktion. Samtidigt flyttade mycket av branschens yrkesmässiga nätverkande till sociala plattformar som LinkedIn och Facebook, där det numera finns både breda och nischade grupper för filmarbetare. Filmbasens webb är gallrad i enlighet med Regionarkivets bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser, varvid personuppgifterna raderas. Vi hoppas på sikt få upp en sida på Film Stockholm AB:s webb med länkar till olika forum för filmarbetare.