Sök till Film Stockholm Debut 2

Publicerad: 2022-05-05

Gruppbild på deltagarna i Film Stockholm Debut 2022.
Här är deltagarna i Film Stockholm Debut 2022. Från vänster: Elin Övergaard, Manne Indahl, Markus Waltå, Laerke Herthoni, Sophie Vuković, Nanna Blondell, Eliza Jones och Siri Hjorton Wagner. Foto: Mikael Ström Jupiter/Film Stockholm

Film Stockholm Debut är ett utvecklingsprogram för långfilmsdebutanter, byggt på de erfarenheter och metoder som byggts upp under tidigare program som Filmbasens Talangprogram, STHLM Debut och Pure Fiction. Nu öppnar ansökan till den andra omgången av Film Stockholm Debut. I denna omgång erbjuds även en manuscoach knuten till projektet. Deadline för ansökan är den 24 augusti 2022.

Hur går det till?

Film Stockholm Debut 2 består dels av en finansiell utvecklingsinsats, dels av praktiskt projektstöd. I denna omgång ingår även en manuscoach knuten till varje projekt. Manuscoachen förmedlas av Centrum för dramatik.

Vi väljer ut 3–5 projekt att arbeta med under projektperioden. När ett projekt valts ut till Film Stockholm Debut, tas en individuell utvecklingsplan fram för projektet om vad deltagarna har för behov och hur utvecklingsinsatserna inom Film Stockholm Debut ska användas. Under programmets gång träffas deltagarna i skräddarsydda workshops, individuella möten och möten i grupp.

Manuscoachen och regissör/manusförfattare kommer gemensamt överens om hur timmarna ska fördelas och hur arbetet ska läggas upp. Manuscoachens uppdrag innefattar inte medförfattarskap utan är enbart till för att genom frågeställningar, synpunkter och som bollplank bidra till debutantens egen utveckling av manus.

Film Stockholm Debut 2 startar under hösten 2022 och pågår i cirka ett år.

Vem kan ansöka?

Regissören ska vara långfilmsdebutant med erfarenhet från tidigare filmproduktioner (kortfilmer eller liknande). Regissör, manusförfattare och producent söker med ett långfilmsprojekt (fiktion eller hybrid). Sök gärna tillsammans, till exempel producent och regissör, eller regissör och manusförfattare eller alla tre. Andra funktioner är också välkomna. Regissörsfunktionen ska alltid finnas med. För att söka behöver den debuterande regissören vara bosatt och verksam i Stockholms län.

Ansökan ska innehålla:

  • Projektbeskrivning med synopsis
  • Ett brev där du berättar varför du söker och vad du förväntar dig att utveckla inom ramen för Film Stockholm Debut, (högst en A4). Beskriv hur projektet skulle kunna dra nytta av en manuscoach.
  • Regi- och producentvision för projektet
  • CV för regissör, ev. manusförfattare, producent eller andra funktioner (det är inget krav att projektet måste ha en producent). CV ska innehålla adress samt hemkommun.
  • Om det finns bifoga gärna budget, finansieringsplan och namn på produktionsbolag inklusive organisationsnummer.
  • Visuellt material (pilot, moodboard eller liknade)
  • Länk till en av regissörens tidigare produktioner. Filmsekvensen ska vara max 10 minuter lång och vara ett utdrag från en film eller en film i sin helhet. SPRENDA INTE din film utan skicka en länk till sida där filmen finns tillgänglig tillsammans med ansökan.

Övrigt som kan bifogas till ansökan:

  • Manus (om det finns)
  • Treatment (om det finns)

Så här söker du:

Ansökan mailas in som pdf-dokument till: fsdebut@filmstockholm.se.
Döp pdf-dokumentet så här: filmtitel.fornamn.efternamn.pdf.
Om du/ni vill skicka in manus och/eller treatment så gör det i separata pdf-filer med projektets namn.manus.pdf, projektets namn.treatment.pdf.

Sök senast den 24 augusti 2022.

Kontakt:

Film Stockholm, Anne-Marie Söhrman Fermelin, anne-marie.sohrman-fermelin@regionstockholm.se

FILM STOCKHOLM DEBUT 2 genomförs av Film Stockholm AB med stöd av Svenska Filminstitutets krisstöd Talent To Watch och i samarbete med Centrum för dramatik.