STHLM Debut

STHLM Debut riktade sig till långfilmsdebuterande regissörer samt deras manusförfattare och producenter i Stockholmsregionen. Satsningen var ett samarbete mellan Film Stockholm/Filmbasen, Film Capital Stockholm och Stockholms internationella filmfestival, med Region Stockholm som finansiär.

Varför STHLM Debut?

STHLM Debut startades som ett steg för att behålla och stötta talangerna i regionen. Målet var att skapa ett nätverk för talangfulla filmare och ge dem stöd på vägen fram till deras långfilmsdebut.

Hur gick det till?

STHLM Debut har bestått dels av ett finansiellt utvecklingsstöd, dels av praktiska insatser som t.ex. workshops och coaching. Vid varje deadline valde STHLM Debut ut 3-5 projekt att arbeta med under projektperioden på 1,5 år. När ett projekt valts ut till STHLM Debut togs en individuell utvecklingsplan fram för projektet, om vad deltagarna hade för behov och hur stöden inom STHLM Debut skulle användas.

Läs gärna våra STHLM Debut-skrifter där projekten presenteras:

Omgång 1-3:

Ladda ned en pdf-version här.

Omgång 4-5:

Ladda ned en pdf-version här.

Omgång 6-7:

Ladda ned en pdf-version här.

Kontakt:

Anne-Marie Söhrman Fermelin
e-post: anne-marie.sohrman-fermelin@sll.se

 

   

Projektet stöds av Region Stockholm.