Styrelse

Ordförande i styrelsen för Film Stockholm AB är Kristina Rennerstedt.

Regionfullmäktige har därutöver tillförordnat följande personer att utgöra bolagets styrelse:

  • Andreas Bedinger.
  • Ylva Gustavsson.
  • Pia Kronqvist.
  • Henric Larsson.