Om webbplatsen

Webbplatsen använder cookies för att hålla reda på viss information om ditt besök – en så kallad sessionscookie. Informationen sparas inte permanent och används bara i samband med dina besök på webbplatsen. Om du tackar nej till cookies så laddas de inte in.

Information om behandling av personuppgifter

När du skickar in en ansökan via Film Stockholm AB:s e-tjänst registreras personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, födelseuppgifter och e-postadress. Dessa uppgifter används för att hantera ansökningar om samproduktionsinsatser. Även bilagor som du skickar med din ansökan kan innehålla personuppgifter, till exempel namn och bilder på personer.

Ansökningarna hanteras av Film Stockholm AB som ägs av Region Stockholm. Det innebär att de personuppgifter vi behandlar lyder under offentlighetsprincipen. Vilka uppgifter som får lämnas ut styrs av offentlighetslagen och sekretesslagen. Personuppgifter skyddas av Dataskyddsförordningen (GDPR), som dock är underordnad offentlighetslagen och sekretesslagen. Har du några skyddade uppgifter, såsom hemlig adress, telefon och liknande, är du välkommen att meddela oss detta snarast.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Tillgänglighet

Filmstockholm.se är framtagen med hänsyn tagen till att det ska gå att ta del av allt innehåll, även med olika typer av funktionsnedsättning. Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse. Om du stöter på problem på webbplatsen, hör av dig till oss!