Film Stockholm 2021-2022 – en regional filmfond växer fram

Syntolkning: Tre exemplar av skriften Film Stockholm 2021-2022.

Foto: Mikael Ström Jupiter/Film Stockholm.

Den nya regionala filmfonden Film Stockholm AB startade sin verksamhet 2021 med uppdraget att skapa förutsättningar för film- och tv-produktion i huvudstadsregionen genom samproduktion, filmkommissionär verksamhet och talangutveckling.

Film Stockholm ägs av Region Stockholm och drivs i nära samarbete med Stockholms stad. I den här skriften sammanfattar vi Film Stockholms första två år och bjuder på några av höjdpunkterna från verksamheten. Mycket nöje!

Film Stockholm 2021-2022 – en regional filmfond växer fram (pdf, 9 MB)

Förstasidan på skriften. Text: Film Stockholm 2021-2022 - En regional filmfond växer fram. Stillbild från långfilmen Stammisar, en kvinna och en man ser varandra i ögonen.