Filma i Stockholm

Att filma med en kamera på axeln, på allmän plats, utan att störa allmänheten genom att till exempel sätta ner utrustning, ställa upp lampor mm, kräver inget tillstånd. Men när man filmar på allmän plats och behöver informera allmänheten, ställa ner utrustning, lägga räls, reservera parkeringsplatser med mera, så behövs tillstånd. Detta är lagstadgat. Om du filmar på privat mark, inte allmän plats, behöver du mark- eller fastighetsägarens tillstånd.

På allmän plats behövs tillstånd både från polisen och markägaren. Markägaren kan till exempel vara en kommun, statlig eller privat. Är markägaren Stockholms stad eller annan kommun sker ansökan via polisen. Polisen remitterar då ansökan. Men om markägaren är privat behöver produktionen söka separata tillstånd, på egen hand. Det är därför alltid viktigt att ni kontaktar mark- eller fastighetsägaren innan ni söker tillstånd. Ta gärna reda på vem som äger marken eller fastigheten.

Det är polisens tillståndsavdelning som sköter hanteringen och som skall ha in den fullständiga ansökan. Polisen kontaktar i sin tur berörda parter som uttalar sig och det är polisen som meddelar om ansökan är godkänd eller får avslag och varför. Om markägaren är privat behöver ni ta kontakt och få tillstånd från dem separat.

Mer om tillståndsprocessen, hur du gör ansökningar med mera finns här: Tillståndsansökan

Stockholm, både Region Stockholm och Stockholms stad, har en uttalad ambition att vara filmvänliga. Detta gäller till exempel myndigheter i regionen och staden, regionägda och kommunala bolag med mera. Region Stockholm och Stockholms stad arbetar för mer tillgänglighet och tydlighet gentemot filmproduktioner. Detta betyder inte att det är gratis att filma. Det finns kostnader som måste täckas. Däremot så kan filmkommissionen guida din produktion i regionen och hjälpa till. Berätta för oss när du är på gång med en produktion, framförhållning är viktigt, berätta när något går bra och när saker och ting behöver förbättras. Det är tillsammans vi kan förbättra för filmproduktionerna i regionen.

Filmarbetare och kostnader

Filmkommissionen kan inte rekommendera enskilda filmarbetare. Då skulle kommissionen hamna i en jävssituation. Vi är till för alla, inte några få. Däremot kan vi tipsa om nätverk, flera filmarbetare eller studios och så vidare. Så fråga oss så ser vi vad vi kan göra. Vi kan heller inte ge så kallade ”rate cards”. Här får vi peka på rådande praxis och fackförbundens lönesättning.

Här finns en länklista med nyttiga länkar som tex filmarbetare, intresseorganisationer mm. Sidan byggs allteftersom så har du några tips om vad som skall med här så tipsa oss.

Filmresurser i regionen 

Stockholms filmkommission arbetar med en enklare branschkatalog. Sidan utvecklas kontinuerligt. Målet är att all filmservice och större fastighets- och markägare som finns i Stockholms län skall finnas med. Här kommer även platsletare att listas. Sidan är på engelska. Listan kommer inte att garantera någon kvalitet vad gäller tjänsterna, detta måste utredas av varje beställare. Saknar du något så tipsa oss gärna. Kanske har du ett företag som levererar tjänster, varor eller teknik till film. Kontakta oss så kan vi lägga in dig/er här.

Finansiering

Film Stockholm är med och finansierar samproduktioner. Om du är intresserad av att ansöka eller undrar vad som gäller så titta här.