Tillstånd

Väghållare i regionen.

Om du inte stör någon och inte ställer ner något så får du filma på allmän plats i Stockholm. Så fort du ställer ner utrustning eller behöver påverka eller regissera trafikanter eller platsen, behövs tillstånd. Det kan tyckas vara en djungel. Här försöker vi guida dig så att det blir rätt och du kan filma det du behöver.

Om du skall filma på allmän plats rekommenderar vi att du tar kontakt med Stockholms Filmkommission. Då kan vi guida dig och hjälpar dig med kontakter så att du kommer rätt. Här finns en tillståndsguide för dig som skall filma i regionen.

Det finns alltid en ägare av platsen. Ägaren har olika regler för hur och om man kan få tillstånd. Detta ser väldigt olika ut. Det första och bästa tipset är att använda sig av en erfaren platschef eller platsletare som kan hjälpa till med tillstånden. Här kommer en kort introduktion.

Först kan man dela in platsen i allmän eller privat. Är det en allmän plats, en plats allmänheten har tillgång till, behövs polistillstånd och platsägarens tillstånd. Är platsen avskild från allmänheten, till exempel i en bostad, på en villatomt, en lagerlokal eller liknande behövs endast mark- eller fastighetsägarens tillstånd. Här finns det undantag. Om ni till exempel skall elda upp något, köra bil och filma eller göra något annat avancerat behövs antagligen fler tillstånd. Detta kräver mer ingående kunskap.

Är platsen allmän och ligger inom Stockholms stad görs ansökan via polisen som sedan remitterar ansökan. Detta gäller även många kommuner i regionen. Ta reda på vad som gäller för varje kommun. Vissa allmänna platser kräver tillstånd direkt från platsägaren.

Man kan generellt säga att man först tar reda på vem som äger platsen. Är platsägaren Stockholms stad söker man tillstånd via polisen. Övriga platsägare kontaktas direkt för tillstånd. Är platsen att anses som allmän söker man tillstånd från polisen och platsägaren.

För att underlätta arbetet med tillstånd publicerar Stockholms Filmkommission ett antal guider. Dessa uppdateras löpande och fler och fler kommer att tillkomma. Har du tips på guider som skulle behövas eller om något skall kompletteras så kontakta gärna Stockholms Filmkommisison.

Tillstånd allmän plats

Tillstånd inom tunnelbanan, MTR