Platser och tillstånd

Väghållare i regionen.

Det finns en mängd olika platser med olika karaktär i Stockholms län. Vi har vidsträckt öppen horisont i skärgården, industriella byggnader, stadsdelar från 1600-talet, slott, gruvor, stränder, kontorshus, radhus, slott, villor och djupa skogar. Alla delar av filmbranschens verksamheter behöver en plats. Olika inspelningsplatser, plats för kontor, plats för lager eller plats för studio. Här hittar du information om hur du, din inspelning och ditt produktionsbolag kan komma åt dessa platser.

Vi har ett pågående sammarbete med olika fastighetsägare för att strukturera kontakten till dom. Vi tipsar om hur du kan hitta diverse olika lokaler för kontor, lager, studio och so vidare. Vi har tagit fram en rad guider för hur man kan söka tillstånd hos olika stora platsägare så som MTR-tunnelbanan, Statens Fastighetsverk, Skansen med mera. Men den viktigaste guiden är den för hur man skall arbeta strukturellt med inspelningsplatser. Den är framtagen genom ett nationellt samarbete och ger ett ramverk för hur vi skall ta hand om arbeta med inspelningsplatser. Den hittar du här.

Generellt om tillstånd på allmän plats

Om du inte stör någon och inte ställer ner något så får du filma på allmän plats i Stockholm. Så fort du ställer ner utrustning eller behöver påverka eller regissera trafikanter eller platsen, behövs tillstånd. Det kan tyckas vara en djungel. Här försöker vi guida dig så att det blir rätt och du kan filma det du behöver.

Om du skall filma på allmän plats rekommenderar vi att du tar kontakt med Stockholms Filmkommission. Då kan vi guida dig och hjälpar dig med kontakter så att du kommer rätt. Här finns en tillståndsguide för dig som skall filma i regionen.

Det finns alltid en ägare av platsen. Ägaren har olika regler för hur och om man kan få tillstånd. Detta ser väldigt olika ut. Det första och bästa tipset är att använda sig av en erfaren platschef eller platsletare som kan hjälpa till med tillstånden. Här kommer en kort introduktion.

Först kan man dela in platsen i allmän eller privat. Är det en allmän plats, en plats allmänheten har tillgång till, behövs polistillstånd och platsägarens tillstånd. Är platsen avskild från allmänheten, till exempel i en bostad, på en villatomt, en lagerlokal eller liknande behövs endast mark- eller fastighetsägarens tillstånd. Här finns det undantag. Om ni till exempel skall elda upp något, köra bil och filma eller göra något annat avancerat behövs antagligen fler tillstånd. Detta kräver mer ingående kunskap.

Är platsen allmän och ligger inom Stockholms stad görs ansökan via polisen som sedan remitterar ansökan. Detta gäller även många kommuner i regionen. Ta reda på vad som gäller för varje kommun. Vissa allmänna platser kräver tillstånd direkt från platsägaren.

Man kan generellt säga att man först tar reda på vem som äger platsen. Är platsägaren Stockholms stad söker man tillstånd via polisen. Övriga platsägare kontaktas direkt för tillstånd. Är platsen att anses som allmän söker man tillstånd från polisen och platsägaren. För att se våra guider för att söka tillstånd på allmän plats och vad som gäller se här.

För att underlätta arbetet med tillstånd publicerar Stockholms Filmkommission ett antal guider. Dessa uppdateras löpande och fler och fler kommer att tillkomma. Har du tips på guider som skulle behövas eller om något skall kompletteras så kontakta gärna Film Stockholm och filmkommissionär Daniel Chilla.