Hållbarhet

Filminspelning på Reimersholme i ett grönt Sommarstockholm

Filminspelning på Reimersholme i ett grönt Sommarstockholm. Foto: Mikael Ström Jupiter/Film Stockholm.

Hållbarhet är en nutids och framtidsfråga för filmbranschen. Det är en lokal, regional, nationell och global fråga. Det är en fråga om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det är en fråga där vi alla behöver arbeta gemensamt för en mer hållbar filmbransch. Därför engagerar sig Film Stockholm på olika sätt i denna viktiga fråga.

Film Stockholm styrs på lokal nivå av Region Stockholms Hållbarhetsstrategi 2022-2027 och Stockholms stads miljöprogram. Dessa uppdateras och då kommer vi att följa dem. Vi arbetar internt med att vidareutbilda oss och ta fram underlag som vi kan använda tillsammans med våra samproduktioner. Mer om detta kommer löpande.

På nationell nivå samarbetar praktiskt vi med Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne och Film på Gotland där vi gemensamt prövar verktyget Hållbar film och gemensamt delar erfarenheter, utvärderar och tar fram utbildningar. Vi är även med i det nationella Branschforumet för ekologisk hållbarhet som har översatt en handbok för hållbart arbete och tagit fram en kortkurs för filmarbetare i hållbarhet. Internationellt är vi med i Green Regio, en del av det europeiska nätverket Cine Regio, NEST (Northern European Sustainabillity Team-up), ett nätverk för att försöka samproducera mer hållbart och Nordic Film Commissions som samarbetar med de nordiska filminstituten och Nordisk Film & TV fond.

Tre konkreta verktyg och resurser vi har tagit fram och tillhandahåller för filmbranschen är Handboken för hållbar produktion, kortare och längre hållbarhetskurser och verktyget Hållbar film.

Ansvarig på Film Stockholm för hållbarhetsarbetet är Daniel Chilla, filmkommissionär.

E-post: daniel.chilla@regionstockholm.se