FILM STOCKHOLM DEBUT

Syntolkning: Svart och vit text på orange bakgrund: "FILM STOCKHOLM DEBUT".

Film Stockholm Debut är ett utvecklingsprogram för långfilmsdebutanter som drivs av den regionala filmfonden Film Stockholm AB med stöd från Filminstitutets krisstöd Talent to Watch. Nu öppnar ansökan till den tredje omgången av Film Stockholm Debut. En nyhet är att i år erbjuds även dokumentärfilmsprojekt att söka. Deadline för ansökan är den 15 maj 2023. 

Hur går det till?

Film Stockholm Debut 3 består dels av en finansiell utvecklingsinsats, dels av praktiskt projektstöd.

Vi väljer ut 3–5 projekt att arbeta med under projektperioden. När ett projekt valts ut till Film Stockholm Debut, tas en individuell utvecklingsplan fram för projektet om vad deltagarna har för behov och hur utvecklingsinsatserna inom Film Stockholm Debut ska användas. Under programmets gång träffas deltagarna i skräddarsydda workshops, individuella möten och möten i grupp.

Film Stockholm Debut 3 startar sommaren 2023 och pågår i drygt ett år.

Vem kan ansöka?

Regissören ska vara långfilmsdebutant med erfarenhet från tidigare filmproduktioner (kortfilmer eller liknande). Regissör, manusförfattare och producent söker med ett långfilmsprojekt (fiktion, hybrid eller dokumentärfilm). Sök gärna tillsammans, till exempel producent och regissör, eller regissör och manusförfattare eller alla tre. Andra funktioner är också välkomna. Det är inget krav att projektet måste ha en producent men regissörsfunktionen ska alltid finnas med. För att kunna söka behöver den debuterande regissören vara bosatt och verksam i Stockholms län.

Ansökan ska innehålla:

  • Projektbeskrivning med synopsis.
  • Ett motiveringsbrev där du berättar varför du söker och vad du förväntar dig att utveckla inom ramen för Film Stockholm Debut, (högst en A4).
  • Regi- och producentvision för projektet.
  • CV för regissör, ev. manusförfattare, producent eller andra funktioner. CV ska innehålla adress samt hemkommun.
  • Om det finns bifoga gärna budget, finansieringsplan och namn på produktionsbolag inklusive organisationsnummer.
  • Visuellt material (rörligt bildmaterial, pilot, moodboard eller liknade).
  • Länk till en av regissörens tidigare filmer. Längd på filmsekvensen ska vara max 10 min. Det kan vara ett utdrag, eller en film i sin helhet. SPRENDA INTE din film utan skicka en länk till en sida där filmen finns tillgänglig tillsammans med ansökan.
  • Preliminär tidsplan och/eller genomförandeplan.

Övrigt som kan bifogas till ansökan:

  • Manus (om det finns)
  • Treatment (om det finns)

Så här söker du:

Ansökan mailas in som pdf-dokument till: fsdebut@filmstockholm.se.
Döp pdf-dokumentet så här: filmtitel.fornamn.efternamn.pdf.
Om du/ni vill skicka in manus och/eller treatment så gör det i separata pdf-filer med projektets namn.manus.pdf, projektets namn.treatment.pdf.

Sök senast den 15 maj 2023.

Kontakt:

Film Stockholm, Anne-Marie Söhrman Fermelin, anne-marie.sohrman-fermelin@regionstockholm.se

FILM STOCKHOLM DEBUT 3 genomförs av Film Stockholm AB med stöd av Svenska Filminstitutets krisstöd Talent To Watch.