Utbildning

Inspelning på Sveavägen i Stockholm en januarinatt.

Inspelning på Sveavägen i Stockholm en januarinatt.

Utbildning är ett viktig steg i utvecklingen mot en mer hållbar filmbransch. Film Stockholm har stöttat och deltagit i olika utbildningar och ser detta som en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. 

Vi är med i den Nordiska utbildningssatsningen som initieras och finansieras av de Nordiska filminstituten med stöttning av Nordisk Film & TV Fond och arrangeras av universitetet i Stuttgart, Tyskland.  När det gäller externa utbildningar har vi framförallt varit med och tagit fram två utbildningar. Båda har tagits from inom nationella samarbeten.

Hållbar Film/TV Produktion

Denna kurs gavs under 2023 och var en längre kurs. Kursen kommer kanske att erbjudas igen om efterfrågan finns så meddela oss gärna om du är intresserad. Vill du läsa mer om kursen så titta här.

Hållbar film/tv-produktion – Självstudier

Denna kurs togs fram inom ramen för det nationella Branschrådet för ekologisk hållbarhet. Kursen ges som självstudier och tar några timmar i anspråk. ViIl du gå kursen eller bara läsa mer så titta här.