Handbok för hållbar produktion

Nu lanseras en gemensam handbok för hållbar film och tv-produktion baserad på ”European Booklet for Green Productions”. Den svenska översättningen har tagits fram inom ramen för Branschforumet för ekologisk hållbarhet för att ge stöd åt branschens aktörer att fortbildas i ämnet.

Handbokens syfte är att underlätta arbetet med miljömässigt hållbara arbetsmetoder, att hjälpa till att förutse och på bästa sätt hantera miljöutmaningar, samt att förbättra produktionens ekologiska hållbarhet.

Ladda ner handboken här

Självstudiekurs

Som ett stöd i omställningen har det även tagits fram en digital självstudiekurs i ekologisk hållbarhet för film- och tv-produktion som tar cirka två timmar att genomföra. Utöver det finns ytterligare tre timmar fördjupningsmaterial att ta del av, vid intresse.

Läs mer och anmäl dig här

Branschforumet består av:

Film&TV-Producenterna, Svenska Filminstitutet, TV4, SVT, Viaplay, Warner Bros Discovery, Fackförbundet Scen&Film, Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne, Film Stockholm.

Den digitala självstudiekursen är framtagen i samarbete med Kulturakademin.