Deltagare i Nya röster STHLM 2023

Syntolkning: Deltagarna står uppradade vid ett staket med Filmhusets entré i bakgrunden.

Deltagarna i Nya röster STHLM 2023. Fr.v. Aya Sakura, Nicole Khadivi, Willy Fermelin, Victor Ahlén, Jimmy Zwedberg och Olga Krüssenberg. Foto: Mikael Ström Jupiter/Film Stockholm.

Nya röster STHLM vänder sig till regissörer med mindre erfarenhet av filmskapande, men med historier och en vilja att skapa kortfilm. Programmet består 2023 av sex filmteam (filmprojekt) som under programmets gång producerar varsin kortfilm. 

Här är deltagarna i Nya röster STHLM 2023:

Aya Sakurai:
“Jag hoppas att mitt deltagande i Nya Röster STHLM kommer att ge mig chansen att få delta i diskussioner om det filmiska uttrycket, och få ta del av andra filmskapares tankevärld. Att ha en handledare som kan navigera projektet så att ideérna inte växer allt för vilt är också betryggande.”

Jimmy Zwedberg:
“Jag ser fram emot att få lära känna och träffa likasinnade människor som jag delar filmintresset med. Mitt projekt ser jag som en start på en diskussion vilket jag ser fram emot att ha med andra filmskapare och deltagare.” 

Nicole Khadivi:
“Genom att delta i Nya Röster STHLM hoppas jag ta del av en diskurs kring film som saknas inom ramarna av min konstutbildning och att därmed utveckla mitt berättande av fiktiva narrativ inom begränsningarna av filmens premisser.” 

Olga Krüssenberg:
”Med Nya Röster STHLM hoppas jag på att få ett sammanhang där jag tillsammans med andra kan utvecklas som filmskapare. Jag ser även fram emot att få verktyg till att arbeta mer med fiktion.”

Victor Ahlén:
“Jag hoppas att Nya Röster kan fungera som ett forum i vilket olika processer av filmskapande testas och diskuteras och där mina tankar kring berättande och form utmanas.”

Willy Fermelin:
”Nya röster innebär förhoppningsvis att kunna ha en stomme att luta sig mot och samtidigt ett sammanhang där man både delar och får intressanta perspektiv.”