Allmännyttan

Gamla stan i vinterdräkt

Gamla stan på vintern, fotograf: Ola Ericson

Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Inom Stockholms stad består allmännyttan av de tre bolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Tillsammans förvaltar de över 75 000 bostäder och lokaler. Det blir många inspelningsplatser.

Eftersom Allmännyttan representerar en så stor del av bostäder och lokaler med innergårdar, trappuppgångar o.s.v. så är det viktigt att kontakta dem strukturerat och tydligt. För att underlätta för filmbranschen och Allmännyttan har vi tagit fram en gemensam guide i samarbete med Allmännyttan.

Läs guiden innan du söker tillstånd så förenklar det för alla inblandade parter.

Ladda ned guiden Här (pdf).