Strukturerat platsarbete

Sveavägen avspärrad för trafik. (Foto: Daniel Chilla)

Sveavägen avspärrad för trafik. (Foto: Daniel Chilla)

Guide för film och tv-produktioners arbete med inspelningsplatser

Inspelningsplatsen är en av svensk films viktigaste tillgångar. Filmbranschen behöver gemensamt arbeta långsiktigt för att behålla tillgången till inspelningsplatser och få tillgång till nya.

För att gemensamt arbeta strukturerat och se till att säkerställa tillgången till inspelningsplatser långsiktigt i Sverige har Film Stockholm, Film i Skåne, Filmkontoret i Göteborg, Film i Väst, Film på Gotland och Filmpool Nord gemensamt gjort ett antal insatser. Vi har arrangerat seminarier, stöttat platschefsutbildningar, pratat med tillståndsgivare, producenter, produktionsbolag, branschaktörer med mera.

Som ytterligare ett stöd har ovan fonder och kommissioner gemensamt med producenter, platschefer och tillståndsgivare tagit fram en ”Guide för film och tv-produktioners arbete med inspelningsplatser”. Guiden är till för att underlätta ett strukturerat och långsiktigt hållbart arbete med inspelningsplatser i landet.

Praktiskt användande

Guiden kan användas som stöd för producenter när man går igenom behoven för varje inspelningsplats, som checklista att allt är i ordning eller för att se till att rätt kompetens finns för varje plats. Den kan användas av platschefer för att till exempel ha som checklista, ett stöd för att kolla att man inte glömt något, att bemanningen stämmer eller för att visa produktionen vilka behov som finns vid en viss plats. Den kan användas i utbildningar som grund för vad man bör göra och tänka på inför, under och efter arbetet på en inspelningsplats. Och mycket, mycket mer.

Men viktigast är nog att samtalsguiden kan användas som grund för att skapa en förtroendeingivande, långvarig och stabil relation mellan tillståndsgivare och filmproduktioner. En relation som säkerställer att filmbranschen fortsatt får förtroendet att komma till platser för att spela in film.

Innehåll i guiden

I guiden hittar ni bland annat tips och råd kring hur man skapar en god dialog med platsägare och tillståndsgivare, vad man skall tänka på före, under och efter inspelning och exempel på vad avtal bör innehålla.

Exempel på innehåll:

  • Generella tips inför kontakt med tillståndsgivare
  • Innehåll i avtal
  • Kostnader och avtal
  • Att tänka på inför arbetet på plats
  • Efterarbetet med inspelningsplatsen
  • Tillgänglighet och skydd
  • Dokument som är bra att ha
  • Med mera…

Har ni tankar, funderingar eller förslag så kontakta oss gärna. Nedan PDF och samtalsguide är ett levande dokument som skall utvecklas och bearbetas för att passa filmbranschens behov. Guiden kommer löpande att uppdateras.

Här är Guiden

Ladda ner samtalsguiden

Webbversion HÄR.

Printversion HÄR.

Engelsk version HÄR.