Tunnelbanan och MTR

Den vackra tunnelbanestationen Stadion. (Foto: Viktor Gårdsäter)

Tunnelbanan är en attraktiv miljö att filma i. En attraktiv och lite meckig miljö. Farligt, trångt, trafikanter, tåg och så vidare. Men med rätt förberedelser kan man filma även i tunnelbanan.

Eftersom tunnelbanan är en viktig miljö för många berättelser och det ofta har upplevts som väldigt svårt att filma där så har Stockholms Filmkommission tillsammans med MTR tagit fram en guide. Guiden är länkad nedan som PDF.

I guiden beskrivs de olika miljöerna, vad som går och inte går att göra, saker som är bra att tänka på med mera. Dessutom innehåller dokumentet ett antal fallstudier. Dessa beskriver olika produktioner och hur man kan lösa de önskemål som finns. Om du saknar något i guiden så kontakta filmkommissionen.

Vill man söka tillstånd hos MTR, tunnelbanan, så görs detta via deras ansökningsportal (länk nedan). Det är även via en sådan ansökan som ni kommer i dialog med MTR och kan få kostnadsförslag. Det är ytterst viktigt att ni även läser på och godkänner MTR:s regler för att filma (PDF nedan).

Guide för att filma i Tunnelbanan, MTR

Ansökan för att filma och fota: Film- och fototillstånd

Här finns MTR:s regler för att filma: Regler för foto- och filmtillstånd