Tillstånd allmän plats

Centrala gator i Stockholm kan stängas av vid noggrann planering och samverkan. (Foto: Daniel Chilla)

Att söka tillstånd på allmän plats inom regionen har en tydlig steg-för-steg-ordning. Följer man denna och lämnar in tydliga ansökningar och det inte är extraordinära tider (semestrar, gigantiska event med mera) så bör man få sitt tillstånd på cirka 3 veckor. Detta om det inte är något extraordinärt som skall göras. Ju krångligare tillstånd desto längre handläggningstid. Det är alltid bra att vara ute i god tid!

Tillstånd på allmän plats består av två delar: Polistillstånd och mark- eller fastighetsägarens tillstånd. Om markägaren är Stockholms stad lämnas tillståndsansökan in via polisen och remitteras sedan till trafikkontoret och till övriga parter. Detta gäller även övriga kommuner i regionen. Om mark- eller fastighetsägaren är privat måste ni ha polistillstånd och separat tillstånd från mark- eller fastighetsägaren. Polisens nya ansökningsportal (länk nedan) gäller för hela landet.

För att tydliggöra processen följer här en kort guide. Guiden gäller primärt tillståndsansökningar inom Region Stockholm och Stockholms stad. Om du är osäker på andra kommuner och hur de gör, eller inte vet hur tillståndsprocessen går till, kontakta filmkommissionen eller en erfaren platschef eller platsletare.

Längst ner finns utförligare information med guider, mallar och dokument som beskriver hur man ansöker och hur processen går till. Läs igenom allt material, så att ni är väl förberedda. Tänk på att det även gäller att vara tydlig och tillmötesgående med de boende och andra som påverkas i och runt en filminspelning. För att vara tydligt vill Stockholms Stad att man använder deras mall när man gör skyltar som visar vilket tillstånd man har för inspelningen. Den kan laddas ner här.

Generell tillståndsprocess

Större produktioner till exempel tv-serier, långfilmer, extraordinära och krävande inspelningar gör punkt 1 till 7. Mindre produktioner kan börja direkt på punkt 4.

 1. Cirka 8 veckor innan inspelning kontaktas filmkommissionären angående produktionen.
 2. Filmkommissionären bokar uppstartsmöte.
 3. 5-7 veckor innan inspelning hålls ett uppstartsmöte. Detta leds och förbereds av platschef och/eller platsletare. Deltagare är platschef och eller platsletare, representant från produktionen (producent, linjeproducent eller liknande), Polisen, Trafikkontoret, filmkommissionären och möjligen andra parter som projektet har behov av.
 4. Ansökan lämnas in till polisen via polisens e-tjänst.
 5. Om ansökan behöver kompletteras, gör detta enligt instruktionerna i e-tjänsten. Du kan även maila frågor till följande mailadress. Var tydlig med vilket projekt det gäller, ange projektnamn, diarienummer mm. tillstandsenheten-ordningslag.stockholm@polisen.se
 6. Anmälan behandlas när den är fullständig och betald. Då skickas den på remiss till övriga instanser.
 7. Godkännande eller avslag meddelas efter cirka 3 veckor, för en ”normal” ansökan. Mer trixiga ansökningar tar längre tid.

Tänk på att mer krävande inspelningar till exempel på centrala platser, epok-filmer och så vidare, kräver längre handläggningstid och ofta mer tid från och med godkänt tillstånd till inspelning för sådant som omskyltning med mera.

Det är alltid bra att meddela filmkommissionären om er produktion, oavsett om ni söker tillstånd enligt ovan eller inte. Det är bra för oss att veta vad som är på gång och om vi ser att ni behöver stöd eller om andra parter bör informeras så kan vi hjälpa er. Det är lättare att hjälpa er innan än efter ”skiten träffar fläkten” så att säga…

Exempel på platser som kräver andra tillståndsgivare

Vissa offentliga platser ägs och drivs av andra myndigheter eller instanser än Stockholms stad.

 • Filma på vatten – Länsstyrelsen utfärdar tillstånd
 • Statens Fastighetsverk – handhar Skeppsholmen och Riddarholmen
 • Stockholms tunnelbana – MTR utfärdar tillstånd
 • Kungliga Djurgården och parker – ägs och handhas av Hovstaterna, Kungahuset
 • Bussar – Keolis handhar tillstånden på bussarna och även vissa delar av busshållplatserna.
 • Statliga vägar – kräver tillstånd från Trafikverket och polisen och måste godkännas av länsstyrelsen.

Guider och mallar

Guide tillståndsansökan Stockholm (uppdaterat 2022-06-16) – dokument som förklarar tillståndsprocessen med länkar, mailadresser mm som är bra att ha under tillståndsprocessen.

Checklista Sökande – checklista med tips, ledtider, avgifter mm från Stockholms stad.

Filmskiss – guide till hur man gör en skiss på en karta som skall lämnas in med tillståndsansökan.

Ansökan om vapen mm– brev från polisen om anmälan om vapen, replikor med mera.

Handläggning tillståndsärenden – förklarande PDF om hur ansökningsförfarandet går till.

Mall för tillståndsskylt – Denna mall vill Trafikkontoret Stockholms stad att man använder och sätter upp för att visa att man har tillstånd och vilket tillstånd man har.