Kontor och lokaler för filmbranschen

Kista skyskrapa med spegelfasad

Filmbranschen letar ständigt olika sorters lokaler. Det kan vara inspelningsplatser, produktionskontor under kortare eller längre tid, utrymmen som kan fungera som studio osv. I Stockholmsområdet finns det lediga och tillgängliga lokaler av olika storlekar, inom olika prisklasser och för olika ändamål. Här hittar du stöd och relevanta kontakter utifrån dina behov.

Det finns många aktörer som arbetar för att utveckla områden i en viss riktning – det kan handla om regionala, kommunala eller privata aktörer som ofta samverkar i olika nätverk. På denna sida listar vi aktörer som vill synas och komma i kontakt med filmbranschen.

Filmbranschen är en väldigt rörlig och snabb bransch. Ibland behöver man extremt billiga garage eller förrådsutrymmen i en eller två månader och ibland kontor för att etablera sig under flera år. Det är därför viktigt att fastighetsägare, aktörer som utvecklar områden och uthyrare har direktkontakt med de olika produktionsbolagen och aktörerna inom filmbranschen.

Om vi har missat någon och du vill tipsa oss eller om du är ett fastighetsbolag eller annan aktör som har frågor eller vill bli listad här, kontakta filmkommissionär Daniel Chilla på nedan mail eller telefon.

Stockholms stad

Stockholms stad utvecklar ständigt befintliga och nya områden inom staden. Då uppstår det både kortsiktiga och långsiktiga möjligheter för lokaler och kontor.

Stockholms stads etableringsservice

För att förenkla för företag och aktörer såsom filmbranschen har Stockholms stad tagit fram det som kallas för etableringsservice. Hit kan man vända sig med olika sorters lokalförfrågningar inom staden. Använd det formulär som finns på sidan för etableringsservice så får staden er etableringsförfrågan och hanteringen förenklas. På sidan för etableringsservice finns även direktlänkar till olika lokal- och platsalternativ för dig som vill hitta rätt på egen hand samt kontaktuppgifter till staden om du har frågor eller funderingar.

Stockholms stads Exploateringskontor

Exploateringskontoret har ansvar för alla områden som är under utveckling, från det att man börjar utrymma ett område för byggnation till dess att man har byggt klart och överlämnar till de som ska använda byggnaden. Vill ni komma i kontakt med stadens exploateringskontor kan ni antingen vända er till ovannämnda etableringsservice eller maila till exploateringskontoret.expl@stockholm.se. Det går också att kontakta områdesprojektledare direkt.

För kulturaktörer finns också Kulturlots

Som en del i Stockholms stads etableringsservice finns även funktionen Kulturlots. Kulturlotsen kan hjälpa och stötta kulturaktörer och företag som vill etablera eller utveckla kulturella verksamheter i staden. På webbsidan kan ni läsa mer om de stöd som Kulturlotsen erbjuder samt hitta kontaktuppgifter.

Kista: Möjligheter för film

Genom målmedvetna satsningar över tid har Kistas teknik-, innovations- och stadsutveckling flätats samman till en unik mix av kvaliteter som är viktiga för Stockholms attraktivitet, tillväxt och varumärke. Här samsas nutiden med framtiden i form av bostäder, arbetsplatser, ett brett utbud av handel, utbildningar och akademi, teknik- och innovationsföretag och nybyggnationsplaner för såväl bostäder som kontor.

Kista och Järva har ett särskilt fokus för Stockholms stad. Det är ett område som staden utvecklar långsiktigt. Här sker nu en enorm utveckling med bland annat 15 000 nya bostäder, stora satsningar på trygga och snygga stadsmiljöer, utökad infrastruktur som förbättrar kommunikationerna inom området och också ännu bättre kopplar samman Kista med andra delar av Stockholm.

Under varumärket ”The Kloud” drivet av Kista Limitless samlas ett antal större fastighetsägare som gemensamt utvecklar Kista. Här finns allt från kortare kontrakt för kontor, kluster, inhyrning, längre avtalstider för kontor eller kanske t.o.m. visioner om studios. Samarbeten med företagare, akademi och fastighetsägare – här finns möjligheterna! Ni kan antingen kontakta Kista Limitless så kan de guida er vidare eller så kontaktar ni fastighetsbolagen direkt.

Fastighetsbolag:

Nedan fastighetsbolag är verksamma i Kista men har även verksamheter i andra områden.

Tillstånd och inspelningsplatser

Söker ni en plats för filminspelning har vi samlat all information om tillstånd och även en bra guide för hur man på bästa sätt tar hand om inspelningsplatser.

För frågor om sidan eller annat vad gäller film, stad eller region kontakta gärna:

Daniel Chilla, filmkommissionär, Film Stockholm AB