Välkomna en filminspelning

Hus på kulle i mot ljuss med stark sol.

Hus på Gålö. Foto: Film Stockholm / Daniel Chilla

Guide för dig som tar emot en filminspelning eller tv-produktion

Inspelningsplatsen är en av svensk films viktigaste tillgångar. Genom att ta emot en filminspelning blir du en del av vårt stolta filmarv, du stöttar filmkulturen, blir en en del av en viktig näring och arbetsplats och vem vet, du kanske får se ditt hus, ditt kontor, ditt landställe, din arbetsplats på stora duken i Cannes eller på skärm nära dig.

Det är roligt med film och filmen behöver filmas någonstans vilket i övervägande fall sker på olika platser i samhället. Filminspelningar kan vara stora och förvirrande och det kan vara svårt att förstå vad det är som händer, vad man borde tänka på osv. Det behövs lite kunskap för att dialogen skall bli så bra som möjligt mellan dig som platsägare och den besökande filmproduktionen.

För att stötta platsägare och försöka säkerställa tillgången till inspelningsplatser långsiktigt i Sverige har Nationella produktionsnätverket bestående av Film Stockholm, Film i Skåne, Filmkontoret i Göteborg, Film i Väst, Film på Gotland och Filmpool Nord gemensamt gjort ett antal insatser. Vi har arrangerat seminarier, stöttat platschefsutbildningar, pratat med tillståndsgivare, producenter, produktionsbolag, branschaktörer med mera.

Som ytterligare ett stöd har Nationella Produktionsnätverket gemensamt med platsägare, producenter och platschefer tagit fram denna guide för den som skall eller kanske i framtiden vill ta emot en filminspelning. Guiden är till för att underlätta ett strukturerat och långsiktigt hållbart arbete med inspelningsplatser i landet. Det finns sedan tidigare även en guide för filmproduktioner. Den kan du hitta här.

En introduktion, praktisk handledning

Guiden är en introduktion till filmbranschen. Man får en kort överblick över hur en filminspelning går till, vad man bör tänka på, vilka frågor som kan komma, vilka underlag som kan behövas osv. Det är viktigt att komma ihåg att guiden är bred. Den omfattar både privatpersonen med sin villa såväl som det multinationella företaget. Detta innebär att allt i guiden inte är till för alla men i guiden finns något för alla.

Du som platsägare eller tillståndsgivare kan använda den som stöd, och du som platsletare, platschef eller producent kan använda den för att informera de platser du har kontakt med hur en filminspelning går till och vad man bör tänka på.

Men viktigast är att guiden kan användas som grund för att skapa en förtroendeingivande, långvarig och stabil relation mellan tillståndsgivare och filmproduktioner.

Innehåll i guiden

I guiden hittar ni beskrivning av processen för en filminspelning, tips och råd på vad man kan tänka på före, under och efter inspelning mm.

Exempel på innehåll:

  • Hur går en filminspelning till?
  • Vad skall du tänka på innan inspelning
  • Vilka uppgifter behöver jag från filmproduktionen
  • Om det inte går som man tänk sig
  • Efter inspelningen då?
  • Med mera…

Har ni tankar, funderingar eller förslag så kontakta oss gärna.

Här är guiden

Ladda ner guiden och kom ihåg att vi gärna hör vad ni tycker och om ni ändra eller lägga till något eller har andra behov vi kan hjälpa er med.

Guide i Färg ladda ner här

Guide i svart vit för att printas ladda ner här