Statens fastighetsverk (SFV)

En kameraman och skådespelare i båt på havet. I bakgrunden syns ett kastell.

Foto: Ulrika Kjellin, under inspelningen av Hemliga rum 2022 på Godnatts fästningstorn utanför Karlskrona med Melker Becker.

Om du söker unika miljöer eller speciella lokaler för filminspelningar så hittar du kanske det du söker hos Statens fastighetsverk (SFV). De förvaltar cirka 2 300 statligt ägda fastigheter, motsvarande 4 000 byggnader och 6,4 miljoner hektar mark. SFV och många av deras hyresgäster har dessutom rutiner och vana av att ta emot filminspelningar. 

Hos SFV finns allt från slott till koja, natur till kultur, forntid till nutid, höga synliga fyrar till djupa hemliga bergrum, karga kuster och djupa skogar, moderna nybyggnationer och varsamt renoverade byggnader. Alla är en del av Sveriges historia och framtid, och är präglade av just detta med tidstypiska detaljer och en speciell atmosfär.

Många av platserna har hyresgäster, arrenderas ut eller omfattas av speciella regler. För att få veta vad som gäller för just den platsen som du är intresserad av kontaktar du SFV direkt. Om du istället vet vilken sorts miljö du söker men inte vet vart du ska leta, så kan du kontakta dem med din förfrågan så hjälper de dig vidare.

Mark som förvaltas av SFV förväxlas ofta med kommunal mark. Har du sökt polistillstånd för evenemang eller inspelning på allmän plats där marken ägs av Statens fastighetsverk bör du kontakta dem eftersom du behöver tillstånd från dem för att filma i deras miljöer.

Ansökningsformulär och mer information finns på SFV:s webbplats: Tillfälliga upplåtelser | SFV.

Om du vill kontakta SFV för frågor eller dialog om platser, kontakta gärna SFV på locations@sfv.se.